Hopp til innhold

Vår filosofi

Som mennesker fyller vi rom og steder med historier og opplevelser. Hjemmet vårt – rammen vi gjør det i, forsterker og former nettopp hvilke historier og opplevelser vi blir en del av. Sammen er det med på å definere hvem vi er. Og sånn blir rom og sted en forlengelse av oss selv.

Det som forener oss i Slettvoll er troen på at hjemmene våre bidrar til å forme oss. Til å definere hvem vi er og livene vi lever. Til å føle trygghet i tilhørighet og erfaringer som deles. Som inspirerer oss til å reflektere, sosialisere, oppdage og skape.

Alle vi mennesker har våre meninger og ønsker om hva et hjem skal være. Fordi vi er forskjellige. Og fordi vi lever forskjellige liv, skaper vi møbler og helhetlige hjem som harmonerer med den historien vi vil være en del av. Hjem som vi har lyst til å invitere familie, venner og kjente inn i. Som er en naturlig forlengelse av hvem vi er og livene vi deler.

For til slutt er det i hjemmene våre livene våre møtes, utvikles og knyttes sammen.

Velkommen Hjem.