Hopp til innhold

INTEGRITETSFÖRKLARING

Denne personvernerklæringen gjelder når Slettvoll Møbler AS, inkludert våre franchisebutikker i Slettvollkjeden, er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg. Vår felles kontaktinformasjon er:

Slettvoll Møbler AS
Skaffarvegen 105
6200 Stranda

Telefon: 70 26 88 10
E-post: slettvoll@slettvoll.no

Har du spørsmål om behandlingen av personopplysninger, kan du kontakte kundeservice på 70 26 88 10 eller slettvoll@slettvoll.no.

1. Opplysninger som samles inn
Avhengig av hvordan du er i kontakt med oss, vil vi samle inn ulike opplysninger om deg. Vi tar personopplysninger på alvor, og behandler disse i henhold til norsk lov, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Under finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hva vi bruker de til og dine rettigheter knyttet til dette.

1.1 Bestilling av varer i butikk
Ved bestilling av varer i våre butikker må du oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er opplysninger som brukes for å kunne levere varene til korrekt sted og person, for å kunne sende ordrebekreftelse via e-post og kommunisere med deg vedrørende den konkrete bestillingen. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

1.2 Kundeklubben
For å være medlem i kundeklubben samler vi inn navn, e-postadresse og hvilken butikk du ønsker å være tilknyttet. Som medlem i kundeklubben får du tilbud og informasjon fra din butikk, samt invitasjoner til arrangementer. Behandlingen skjer på bakgrunn av et samtykke. Du kan når som helst melde deg ut av kundeklubben ved å trykke på lenken for avmelding som du alltid finner nederst i våre utsendelser. Du kan også velge å melde deg ut av kundeklubben fra «Min side» dersom du er registrert som kunde hos Slettvoll.

1.3 Innredningshjelp
Innredningshjelp er en tjeneste som våre butikker tilbyr. Tjenesten er gratis dersom man kjøper møbler, men faktureres alternativt etter gjeldende timesats. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg. For å oppfylle avtalen trenger vi å samle inn informasjon om navn, e-postadresse og telefonnummer. Opplysningene brukes også i kommunikasjonen med deg som har bedt om innredningshjelp, slik at butikken kan kontakte deg.

1.4 Slettvoll.no
Når du besøker vårt nettsted logger vi informasjon om din bruk. Dette gjøres ved hjelp av informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvilke informasjonskapsler vi bruker her (Informasjonskapsler). Opplysningene som samles inn behandles på bakgrunn av en interesseavveining. Opplysningene brukes til å forbedre nettstedet og gi deg tilpasset informasjon på andre nettsider som du besøker. Opplysningene behandles på et aggregert nivå, og vi kan ikke bruke de til å identifisere deg som enkeltperson.

1.5 Reklamasjoner
Når du kontakter en butikk og/eller kundeservice for reklamasjon må du oppgi personopplysninger som navn, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg. Dette gjør vi for å kunne identifisere deg som kunde hos oss, og for å kunne være i dialog med deg vedrørende din reklamasjon.

1.6 Henvendelser
For å besvare henvendelser som kommer til oss, enten via telefon eller e-post vil vi behandle personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte komme av henvendelsen. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

2. DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering:

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Dette vil kunne være leverandør av vår web-plattform, transportører o.l. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

Opplysninger om deg deles mellom franchisebutikkene i Slettvollkjeden og franchisegiver Slettvoll Møbler AS. Vi deler personopplysningene dine internt i kjeden basert på en interesseavveining på bakgrunn av at butikkene er organisert som egne selskaper, mens kundeforholdet ditt for øvrig administreres av Slettvoll Møbler AS. Også i dette tilfelle har vi inngått databehandleravtaler mellom selskapene for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlinger.

Vi kan dele dine personopplysninger med andre som du har gitt ditt samtykke til at vi deler informasjon med.

Lovgrunnlag kan pålegge oss å dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. LAGRINGSTID

Opplysninger som vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke lagrer vi frem til du trekker tilbake samtykket.
Opplysninger som vi behandler på bakgrunn av avtale behandler vi så lenge de er nødvendige for oppfyllelse av avtalen, herunder for å kunne hjelpe deg med eventuelle retur- og reklamasjonshenvendelser.
Opplysninger som vi behandler på bakgrunn av en rettslig forpliktelse vil vi ta vare på så lenge det er påkrevd. Dette kan eksempelvis være opplysninger som er påkrevd i henhold til bokføringsloven.
Enkelte opplysninger lagrer vi på bakgrunn av en Interesseavveining. Opplysningene lagres så lenge vår interesse for å behandle personopplysningene veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

4. DINE RETTIGHETER

Som kunde og/eller bruker av Slettvolls tjenester har du rett til å be om informasjon om personopplysningene vi behandler og hvordan de blir behandlet. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en forespørsel per e-post til slettvoll@slettvoll.no eller ringe 70 26 88 10. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg.
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

5. ENDRINGER
Hvis det skulle skje endringer i våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon finnes alltid tilgjengelig på vår nettside.